Tình yêu không phân biệt

  • 14-03-2019
  • |
  • Nguyễn Thành Tài

Chụp tại Trường THPT Trưng Vương vào ngày 1/3/2019 Bộ ảnh nói về 1 tình yêu cùng giới tính, 1 vấn đề đang được nhắc tới nhiều hiện nay. Cộng đồng LGBT đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều nhau, ngời thì ủng hộ, người thì kì thị họ. Bộ ảnh này được chụp nhằm mong muốn xoá bỏ kì thị vì suy cho cùng, họ cũng là người bình thường như chúng ta. Và đồng thời, bộ ảnh cũng nói về tình yêu dễ thương ở tuổi học trò Bộ ảnh gồm 11 ảnh