Mùa Yêu Thương

  • 14-03-2019
  • |
  • Lương Thục My

Tác phẩm "Ẩm thực du xuân" được chụp vào ngày 1/2/2019 tức 27 tết âm lịch tại nhà văn hóa thanh niên quận 1 Tác phẩm "Chăm chú" được chụp vào ngày 1/2/2019 tức 27 tết âm lịch tại trước nhà văn hóa thanh niên quận 1. Tác phẩm "Xinh tươi bên chú heo vàng" được chụp vào ngày 1/2/2019 tức 27 tết âm lịch tại trước khu mua sắm Diamond quận 1. Niềm vui hân hoan trên nét mặt của mọi người, những bộ trang phục mới rực rỡ như góp phần đem mùa xuân - đem yêu thương về sát gần lại chúng ta hơn Tác phẩm "Học viết thư pháp" được chụp vào ngày 1/2/2019 tức 27 tết âm lịch tại trước nhà văn hóa thanh niên quận 1. Niềm vui hân hoan trên nét mặt của mọi người, những bộ trang phục mới rực rỡ như góp phần đem mùa xuân - đem yêu thương về sát gần lại chúng ta hơn Tác phẩm "Chị em bạn dì" được chụp vào ngày 1/2/2019 tức 27 tết âm lịch tại trước nhà văn hóa thanh niên quận 1. Niềm vui hân hoan trên nét mặt của mọi người, những bộ trang phục mới rực rỡ như góp phần đem mùa xuân - đem yêu thương về sát gần lại chúng ta hơn Tác phẩm "nét chữ mùa xuân" được chụp vào ngày 1/2/2019 tức 27 tết âm lịch tại trước nhà văn hóa thanh niên quận 1. Tác phẩm "ông đồ ta xưa" được chụp vào ngày 1/2/2019 tức 27 tết âm lịch tại trước nhà văn hóa thanh niên quận 1. Tác phẩm "ông đồ trẻ" được chụp vào ngày 1/2/2019 tức 27 tết âm lịch tại trước nhà văn hóa thanh niên quận 1. Tác phẩm "Vui cười" được chụp vào ngày 1/2/2019 tức 27 tết âm lịch tại trước Diamond quận 1. Niềm vui hân hoan trên nét mặt của mọi người, những bộ trang phục mới rực rỡ như góp phần đem mùa xuân - đem yêu thương về sát gần lại chúng ta hơn Tác phẩm "Vui Xuân" được chụp vào ngày 1/2/2019 tức 27 tết âm lịch tại trước nhà văn hóa thanh niên quận 1. Niềm vui hân hoan trên nét mặt của mọi người, những bộ trang phục mới rực rỡ như góp phần đem mùa xuân - đem yêu thương về sát gần lại chúng ta hơn