Tự Học

  • 17-03-2019
  • |
  • Lương Tường Vy

Sau giờ học ở trường,các bạn học sinh Trường TiH THCS THPT Hoà Bình đã có buổi học nhóm tại thư viện.Thư viện là ngôi trường thứ hai của học sinh và tự học để trưởng thành là vô cùng quan trọng

cùng trao đổi

cùng học tập

cùng đọc sách

cùng ý kiến

cùng chọn sách