Khoảng khắc

  • 16-03-2019
  • |
  • Đinh Trần Trúc Phương

Thời gian cứ trôi chỉ có kỉ niệm ở lại. Kỉ niệm được lưu giữ qua từng khoảng khắc từng khung bậc cảm xúc qua bức ảnh.

Nổ lực