Xanh yêu thương

  • 16-03-2019
  • |
  • Phan Thục Tranh

Tình yêu không chỉ được thể hiện qua tình người, lá lành đùm lá rách mà còn được thể hiện qua tình yêu dành cho thiên nhiên, tình yêu màu xanh của lá, màu vàng của nắng.

Cùng phân loại sách.Dự án góp sách cho các em nhỏ ở Bình Định

Cùng phân loại sách.Dự án góp sách cho các em nhỏ ở Bình Định

Cùng phân loại sách.Dự án góp sách cho các em nhỏ ở Bình Định

Giáp lá cà

Cách đồng xanh

Đường lên Sapa

Màu xanh Sapa

Cùng nấu ăn

Phong cảnh núi rừng

Sapa rộng mở

Nắng xanh