Tết của em

  • 15-03-2019
  • |
  • Nguyễn Phương Nam

Tết là dịp để mọi người cũng dạo chơi. Em cũng dạo chơi. Và trong lúc dạo chơi em có chụp hình. Đây là hình của em

Em đi chơi biển

Em đi chơi

Em đi chơi

Em đi về nhà