Trẻ Em

  • 15-03-2019
  • |
  • Phạm Thị Thanh Thanh

Vài bức ảnh vô tình chộp được sự ngây thơ, hồn nhiên của đám trẻ...

Hai Chị Em

Cô bé ở đường sách thành phố

Ngây Thơ